Saturday, December 02, 2006

Nauczyciele z Bednarskiej i Raszyńskiej śpiewają kolędy

Kolędy śpiewane przez nauczycieli I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego ("Bednarska") i XX Społecznego Gimnazjum ("Raszyńska").

This is a nice little video of Polish Christmas Carols (Koledy). And if you could understand Polish, you would know that the reason for the season is not lost on them. Enjoy!

No comments:

Post a Comment